Arkistokuva tarkkailijakurssilta Niinisalosta. Kuva: Pekka Söderlund

Suomi päättää osallistumisensa UNMOGIP- operaatioon - Artikkeli - Maavoimat

Suomi päättää osallistumisensa YK:n UNMOGIP- operaatioon 1. maaliskuuta 2017 mennessä viimeisten suomalaisten sotilastarkkailijoiden kotiutuessa operaatioalueelta 28.helmikuuta.

Intian ja Pakistanin välistä tulitaukoa valvova Kashmirin ja Jammun maakunnissa toimiva operaatio on perustettu tammikuussa 1949 ja Suomi on osallistunut siihen vuodesta 1961. Tasavallan presidentti teki päätöksen osallistumisen päättämisestä 12. elokuuta 2016.

Suomalaisten panos on ollut merkittävä operaatiolle osallistumisen aikana. Kaikkiaan suomalaisia on palvellut operaatiossa 220 palvelusaikojen vaihdellessa pääsääntöisesti vuodesta puoleentoista. Suomalaisten tehtävät ovat sijoittuneet operaation esikuntaan sekä Pakistanin ja Intian tulitaukolinjan tuntumassa sijaitseville kenttäasemille.

Kaksi ensimmäistä osallistumisen vuosikymmentä suomalaiset täyttivät operaatiossa kolme tarkkailijan tehtävää, 1980- luvun ajan neljä tehtävää ja vuodesta 1991 operaation loppuun 5-6 tehtävää. Vuosina 2012-2015 suomalainen toimi myös operaation apulaiskomentajana (Deputy Chief Military Observer). Suomi on pitkään ollut toiseksi suurin operaatioon tarkkailijoita asettava maa ja on profiloitunut myös sotilastarkkailijoiden kouluttajana. Useat operaatiossa palvelevat ulkomaalaiset tarkkailijat ovat käyneet Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen järjestämän sotilastarkkailijoille suunnatun kurssin.

Operaation keskeisin tehtävä on tapahtumien ja tulitaukorikkomusten valvonta, tutkinta ja raportointi vuosien 1971–1972 Intian ja Pakistanin välisen sodan jälkeen perustetun tulitaukolinjan tuntumassa. Valvontalinjan tapahtumien ja tulitaukorikkomusten lisäksi sotilastarkkailijat seuraavat humanitaarisen tilanteen kehittymistä Kashmirin ja Jammun maakunnissa, Pakistanissa ja Intiassa. Tulitauko on alueella vuosien saatossa pääosin pitänyt lukuun ottamatta yksittäisiä, mutta vakaviakin, tulitaukorikkomuksia.

Operaation tyypillisenä ja näkyvänä piirteenä on Intian ja Pakistanin varsin erilainen suhtautuminen operaation toimintatapoihin ja tarpeellisuuteen. Tämä on näkynyt tarkkailijoiden kapeana toimintavapautena etenkin Intian puolella.

Asiasta uutisoi Puolustusvoimat verkkosivuillaan.

 

In the service of peace