Suomen osallistuminen YK:n johtamaan MINUSMA-operaatioon Malissa on päättynyt. Suomalaiset rauhanturvaajat palasivat kotimaahan sunnuntaina 24. syyskuuta. Operaation päättyessä suomalaisten kokonaisvahvuus oli neljä henkilöä, joista kaikki toimivat esikuntatehtävissä. Suomi on osallistunut operaatioon vuodesta 2013 lähtien enintään 20 sotilaalla samanaikaisesti. Operaatiossa on palvellut yhteensä noin 80 suomalaista. Kymmenen osallistumisvuoden aikana suomalaisten kokoonpanoon ovat kuuluneet esikuntaupseerien lisäksi muun muassa erikseen perustettavat liikkuva koulutusosasto sekä lääkintäryhmä.

MINUSMA-operaation toiminta päättyy YK:n turvallisuusneuvoston 30. kesäkuuta tekemän päätöksen johdosta. Vuonna 2013 perustetun operaation tehtäviin kuuluivat muun muassa siviilien suojelu, ihmisoikeuksien valvonta sekä humanitaarisen avun ja paluumuuton mahdollisuuksien tukeminen Malissa.

Malista Suomeen palanneet suomalaiset palasivat kotimaahan mukanaan kielekkeinen valtiolippu, mikä luovutettiin maavoimien operaatiopäällikölle, prikaatikenraalille Sami-Antti Takamaalle. Malissa käytössä ollut lippu luovutetaan myöhemmin Sotamuseoon. 

 

In the service of peace