Suomen Rauhanturvaajaliitto on valinnut vuoden 2024 rauhanturvaajaksi ylivääpeli Jyri Haimakaisen.

Ylivääpeli Haimakainen on usean operaation kriisinhallintaveteraani. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus useista eri operaatioista vuodesta 2008 alkaen. Hän on palvellut muun muassa Irakissa, Kosovossa, Afganistanissa ja Somaliassa. 

Palkitsemisperusteluissa Haimakainen kuvaillaan erittäin tunnolliseksi, huomaavaiseksi ja ammattitaitoiseksi. Hän oma-aloitteisuutensa ja luotettavuutensa helpottaa esimiesten työtä suoriutuessaan kaikista hänelle osoitetuista tehtävistä moitteetta. Haimakaisen saama palaute esimiehiltä, alaisilta ja vertaisilta yli kansallisuusrajojen on kaikissa kriisinhallintaoperaatiossa ollut poikkeuksetta arvostavaa ja kunnioittavaa. 

Jyri osaa hyödyntää pitkää kokemustaan ja on toiminnassaan sopeutumiskykyinen. Kansainvälisissä kouluttajatehtävissään hänen suunnittelemansa ja toteuttamansa koulutukset ovat olleet poikkeuksetta laadukkaita. Hänen parhaat luonteenpiirteensä ovat vaatimattomuus ja rauhallisuus, jotka ovatkin suomalaisen sotilaan ja rauhanturvaajan parhaita ominaisuuksia. 

Hänet on aiemmin palkittu mm sotilasansiomitalilla kriisinhallintaoperaatiossa osoitetusta aloitteellisuudesta ja sotilaallisesta toiminnasta.

Suomen Rauhanturvaajaliiton Vuoden rauhanturvaaja julkistetaan perinteisesti YK:n kansainvälisenä rauhanturvaajien päivänä, jota vietetään vuosittain 29. toukokuuta. 

Hölkkäri On Web ry onnittelee Vuoden rauhanturvaajaa!

Viime vuonna Vuoden rauhanturvaajaksi nimitettiin vääpeli Riku Ruottinen

In the service of peace