Pasi_Soikkeli.jpg

Pasi Soikkeli (sotilasmestari res) on 56-vuotias logistiikan varautumisasiantuntija ja hänellä on vahva kansainvälinen kokemus sekä sotilaallisen että siviilikriisinhallinnan alalla. 
Kriha-kokemusta on kertynyt lähes 15 vuoden verran (UNTAG, UNPROFOR, IFOR/SFOR, ECMM, EUMM) sekä YK:n että EU:n lipun alla. Tutuiksi ovat tulleet mm. Kroatia, Bosnia, Kosovo, Burundi, Libanon ja Georgia.
Kansainvälisistä kokemusta on karttunut myös konsulttitehtävissä Itä-Timorissa ja Etiopiassa sekä kansainvälisen pelastuspalvelun puitteissa Kuubassa.

Kotimaassa Soikkelilla on kokemusta hallitustyöskentelystä sekä yhdistys- että yritystasolla, ja hän on käynyt Tampereen kauppakamarin johtaman Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ)-koulutuksen. Suomen Rauhanturvaajaliiton hallituksessa Soikkeli istuu nyt toista peräkkäistä kauttaan ja aikaisemmin hän oli valittuna Suomen Sinibarettiliiton hallitukseen vuosiksi 1999-2000.

Edellä mainittuihin meriitteihin nojaten Hölkkäri On Web Ry esittää Suomen Rauhanturvaajaliiton varapuheenjohtajaksi Pasi Soikkelia.

In the service of peace